DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

 

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
VỀ KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, THI CÔNG, THÍ NGHIỆM
& VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
(TCVN 1985 – 2020)
(CẬP NHẬT 01/07/2020)


Ký hiệu
Tiêu chuẩn

Tên Tiêu chuẩn

TCVN 4116:1985

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công. Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4118:2012

Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế

TCVN 4253:2012

Công trình thủy lợi - Nền các công trình thủy công - Yêu cầu thiết kế

TCVN 5569:1991

Dòng nước. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 8213:2009

Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu

TCVN 8214:2009

Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi, thủy điện

TCVN 8215:2009

Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối

TCVN 8216:2018

Công trình thủy lợi - Thiết kế đập đất đầm nén

TCVN 8217:2009

Đất xây dựng công trình thủy lợi. Phân loại

TCVN 8218:2009

Bê tông thủy công. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8219:2009

Hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công. Phương pháp thử

TCVN 8223:2009

Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về đo địa hình, xác định tim kênh và công trình trên kênh

TCVN 8224:2009

Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình

TCVN 8225:2009

Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình

TCVN 8226:2009

Công trình thủy lợi. Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000

TCVN 8227:2009

Mối gây hại công trình đê, đập. Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại

TCVN 8228:2009

Hỗn hợp bê tông thủy công. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8297:2018

Công trình thủy lợi - Đập đất đầm nén - Thi công và nghiệm thu

TCVN 8298:2009

Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép

TCVN 8299:2009

Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép

TCVN 8300:2009

Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt , nghiệm thu, bàn giao

TCVN 8301:2009

Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu vít. Yêu cầu thiết kế, kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu

TCVN 8302:2018

Quy hoạch thủy lợi - Yêu cầu về nội dung, thành phần, khối lượng

TCVN 8303:2009

Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông

TCVN 8304:2009

Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi

TCVN 8305:2009

Công trình thủy lợi. Kênh đất. Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu

TCVN 8306:2009

Công trình thủy lợi. Kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước thủy công và bảo dưỡng trạm bơm và tuốc bin

TCVN 8367:2010

Hệ thống công trình thủy lợi. Mạng lưới lấy mẫu chất lượng nước

TCVN 8412:2010

Công trình thủy lợi. Hướng dẫn lập quy trình vận hành

TCVN 8413:2010

Công trình thủy lợi. Vận hành và bảo dưỡng giếng giảm áp cho đê

TCVN 8414:2010

Công trình thủy lợi. Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước

TCVN 8415:2010

Công trình thủy lợi. Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều

TCVN 8416:2010

Công trình thủy lợi. Quy trình quản lý vận hành, duy tu

TCVN 8417:2010

Công trình thủy lợi. Quy trình quản lý vận hành, duy tu và bảo dưỡng trạm bơm điện

TCVN 8418:2010

Công trình thủy lợi. Quy trình quản lý vận hành, duy tu và bảo dưỡng cống

TCVN 8419:2010

Công trình thủy lợi. Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ

TCVN 8420:2010

Công trình thủy lợi. Tính toán thủy lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do dòng phun

TCVN 8421:2010

Công trình thủy lợi. Tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu

TCVN 8422:2010

Công trình thủy lợi. Thiết kế tầng lọc ngược công trình

TCVN 8423:2010

Công trình thủy lợi. Trạm bơm tưới tiêu nước. Yêu cầu thiết kế công trình thủy công

TCVN 8477:2018

Công trình thủy lợi - Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

TCVN 8478:2018

Công trình thủy lợi - Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

TCVN 8479:2010

Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại

TCVN 8480:2010

Công trình đê, đập. Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại

TCVN 8481:2010

Công trình đê điều. Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình

TCVN 8497:2010

Công trình đê, đập – Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại

TCVN 8635:2011

Công trình thủy lợi. Ống xi phông kết cấu thép. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và kiểm tra.

TCVN 8636:2011

Công trình thủy lợi. Đường ống áp lực bằng thép. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt.

TCVN 8637:2011

Công trình thủy lợi. Máy bơm nước. Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu

TCVN 8638:2011

Công trình thủy lợi. Máy bơm nước. Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm chìm

TCVN 8639:2011

Công trình thủy lợi. Máy bơm nước. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm

TCVN 8640:2011

Công trình thủy lợi. Máy đóng mở kiểu cáp. Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu

TCVN 8641:2011

Công trình thủy lợi. Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm

TCVN 8642:2011

Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật thi công hạ chìm ống xi phông kết cấu thép

TCVN 8643:2011

Công trình thủy lợi. Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới

TCVN 8644:2011

Công trình thủy lợi. Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố đê

TCVN 8645:2019

Công trình thủy lợi. Thiết kế, thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi măng vào nền đá

TCVN 8646:2011

Công trình thủy lợi. Phun phủ kẽm bảo vệ bề mặt kết cấu thép và thiết bị cơ khí yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8718:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8719:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8720:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8721:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm

TCVN 8722:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định các đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8723:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8724:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm

TCVN 8725:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng

TCVN 8726:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8727:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8728:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường

TCVN 8729:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường

TCVN 8730:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định độ chặt của đất sau đầm nén tại hiện trường

TCVN 8731:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường

TCVN 8732:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 8733:2012

Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm trong phòng

TCVN 8734:2012

Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá

TCVN 8735:2012

Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định khối lượng riêng của đá trong phòng thí nghiệm.

TCVN 9137:2012

Công trình thủy lợi – Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép

TCVN 9139:2012

Công trình thủy lợi – Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép vùng ven biển – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9140:2012

Công trình thủy lợi – Yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát địa chất công trình

TCVN 9141:2012

Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới, tiêu nước – Yêu cầu thiết kế thiết bị động lực và cơ khí

TCVN 9142:2012

Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới, tiêu nước – Yêu cầu cung cấp điện và điều khiển

TCVN 9143:2012

Công trình thủy lợi – Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá

TCVN 9144:2012

Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế âu tàu

TCVN 9145:2012

Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán đường ống dẫn bằng thép

TCVN 9146:2012

Công trình thủy lợi – Hướng dẫn định kỳ sửa chữa các thiết bị trạm bơm

TCVN 9147:2012

Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực đập tràn

TCVN 9148:2012

Công trình thủy lợi – Xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước bằng phương pháp hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan

TCVN 9149:2012

Công trình thủy lợi – Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan

TCVN 9150:2012

Công trình thủy lợi – Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép – Yêu cầu thiết kế

TCVN 9151:2012

Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu

TCVN 9152:2012

Công trình thủy lợi – Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi

TCVN 9153:2012

Công trình thủy lợi – Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất

TCVN 9154:2012

Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán đường hầm thủy lợi

TCVN 9155:2012

Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất

TCVN 9156:2012

Công trình thủy lợi – Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất công trình tỷ lệ lớn

TCVN 9157:2012

Công trình thủy lợi – Giếng giảm áp – Yêu cầu thi công, kiểm tra và nghiệm thu

TCVN 9158:2012

Công trình thủy lợi – Công trình tháo nước – Phương pháp tính toán khí thực

TCVN 9159:2012

Công trình thủy lợi – Khớp nối biến dạng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu

TCVN 9160:2012

Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng

TCVN 9161:2012

Công trình thủy lợi – Khoan nổ mìn đào đá – Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu

TCVN 9162:2012

Công trình thủy lợi – Đường thi công – Yêu cầu thiết kế

TCVN 9163:2012

Công trình thủy lợi – Bản vẽ cơ điện – Yêu cầu về nội dung

TCVN 9164:2012

Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh

TCVN 9165:2012

Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật đắp đê

TCVN 9166:2012

Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ

TCVN 9167:2012

Công trình thủy lợi – Đất mặn – Quy trình rửa mặn

TCVN 9168:2012

Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Phương pháp xác định hệ số tưới lúa

TCVN 9169:2012

Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Quy trình tưới nhỏ giọt

TCVN 9170:2012

Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật tưới phun mưa

TCVN 9845:2013

Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ

TCVN 9902:2013

Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê sông

TCVN 9905:2014

Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế kết cấu theo độ tin cậy

TCVN 9906:2013

Công trình thủy lợi - Cọc xi măng đất thi công theo phương pháp jet- grouting - Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu cho xử lý nền đất yếu

TCVN 10396:2015

Công trình thủy lợi - Đập hỗn hợp đất đá đầm nén - Yêu cầu thiết kế

TCVN 10397:2015

Công trình thủy lợi - Đập hỗn hợp đất đá đầm nén - Thi công, nghiệm thu

TCVN 10405:2014

Công trình thủy lợi - Đai cây chắn sóng - khảo sát và thiết kế

TCVN 10406:2015

Công trình thủy lợi - Tính toán hệ số tiêu thiết kế

TCVN 10775:2015

Công trình thủy lợi – Đập đá đổ bản mặt bê tông – Thi công và nghiệm thu

TCVN 10776:2015

Công trình thủy lợi – Đường ống dẫn nước tưới bằng ống nhựa cốt sợi thủy tinh – Thiết kế lắp đặt và nghiệm thu

TCVN 10777:2015

Công trình thủy lợi – Đập đá đổ bản mặt bê tông – Yêu cầu thiết kế

TCVN 10778:2015

Hồ chứa - Xác định các mực nước đặc trưng

TCVN 10798:2015

Tấm bê tông cốt thép đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường

TCVN 11322:2018

Công trình thủy lợi - Màng chống thấm HDPE - Thiết kế, thi công, nghiệm thu

TCVN 11362:2016

Công trình thủy lợi - Kênh bê tông đúc sẵn - Thi công nghiệm thu

TCVN 11652:2016

Công trình thủy lợi - Thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trên mái dốc

TCVN 11699:2016

Công trình thủy lợi - Đánh giá an toàn đập

TCVN 12196:2018

Công trình thủy lợi - Thí nghiệm mô hình vật lý sông

TCVN 12261:2018

Công trình thủy lợi - Kết cấu bảo vệ bờ biển - Yêu cầu thiết kế hệ thống công trình giữ cát giảm sóng

TCVN 12318:2018

Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu cống lắp ghép

 

<< trở lại trang Tin Tức